Hvem kan vie brudepar?

Kan man gifte seg andre steder enn i kirken,  kommunehuset  eller rådhuset? Må man være medlem av kirken for å kunne gifte seg?  Må man være konfirmert eller døpt for å kunne gifte seg i kirken? Kan man ha en gyldig vielse utendørs? Hva koster det å gifte seg?

Mange spørsmål dukker opp når man skal gifte seg, og mulighetene er flere enn du kanskje tror. Vi har laget en liten oversikt over noen av alternativene som finnes, når man skal gifte seg i Norge i dag. 

Unitarforbundet

I Unitarforbundet er det ingen fordommer, og absolutt alle er velkommen for å gifte seg via dem. Man må ikke være medlem, men hvis du velger å melde deg inn – så får du en hyggelig rabatt. De holder en personlig og kjærlighetsfylt vielse basert på brudeparets ønsker, og der paret måtte ønske det. Det er gratis å være medlem av Unitarforbundet.

Pris
Ikke medlem: kr 4.500 + reisekostnader

Medlem: kr 3.500 + reisekostnader  

Her kan dere lese mer om vielser i Unitarforbundet

Humanetisk forbund

I Humanetisk forbund, må minst en av partene være medlem for at de skal holde en vielse. Vielsen er knyttet til livssynshumanismen og er dermed ikke livssynsnøytral. De legger vekt på en stemningsfull og vakker vielse, etter brudeparets ønsker.  Det koster kr 450 per år å være medlem i Humanetisk forbund.

Pris
Ikke medlem: Vielse ikke mulig
Medlem: kr 4.800 + reisekostnader

Her kan dere lese mer om vielser i Humanetisk forbund 

Humanistforbundet

Humanistforbundet tilbyr vielser for alle, og man må ikke være medlem for å bruke dem. De legger vekt på at de holder livssynsåpne vielser, basert på likeverd og humanisme, og med menneskeverd i sentrum. Vielsen skreddersys etter brudeparets ønsker, og kan holdes der brudeparet måtte ønske det. Hvis minst en av partene melder seg inn, så gir de en hyggelig rabatt.

Det koster kr 400 per år å være støttemedlem i Humanistforbundet. Hvis dere melder dere ut av annet trossamfunn, så er det gratis å være medlem.

Priser
Ikke medlem: kr 6.800 + evt. reisekostnader

Medlem: kr 4.500 + evt. reisekostnader.

Her kan dere lese mer om vielser i Humanistforbundet

 Holistisk forbund

Alle som ønsker det, uansett livssyn eller tro, kan gifte seg i regi av Holistisk Forbund. Holistisk forbund er en livssynsorganisasjon for dem som søker kunnskap og refleksjon omkring åndelige spørsmål, ubundet av dogmer og tradisjonelle trosretninger. De holder en personlig og åndelig vielse ut fra parets ønsker, og hvor dere måtte ønske det. Hvis minst en av dere melder dere inn, vil dere få en hyggelig rabatt. Det koster kr 300 å være medlem av Holistisk forbund.

Priser
Ikke medlem: Kr 4.000 + evt. reisekostnader

Medlem: kr 3.000 + evt. reisekostnader.

Her kan du lese mer om vielser i Holistisk forbund.

  • Alle trossamfunn i Norge mottar en statsstøtte, basert på hvor mange hovedmedlemmer de har. Et hovedmedlem er kun medlem av ett trossamfunn, mens et støttemedlem kan være medlem av flere trossamfunn. Staten gir statsstøtte til kun ett trossamfunn, så hvis du er medlem av flere, så går statsstøtten til trossamfunnet du først ble medlem av, vanligvis den norske kirken. Dette er grunnen til at mange trossamfunn tar en medlemsstøtte i tillegg, slik at de har muligheten til å hjelpe til med f.eks. vielser.

IMG_5543_result.jpg

På dette bildet blir brudeparet viet av Kjell fra Humanistforbundet

Borgerlig vigsel

En borgerlig vielse utføres i regi av kommunen. Vanligvis skjer dette i kommunens lokaler, på utvalgte ukedager. Enkelte steder tar kommunen også vielser f.eks. utendørs, eller i selskapslokalet, men dette må du sjekke på hjemmesiden til kommunen der vielsen skal skje. Vielser i kommunens lokaler er som regel gratis, men bor du ikke i kommunen hender det at du må betale litt. Prisene varierer.

Alle kan gifte seg borgerlig.

 

Gifte seg i kirken

Man kan gifte seg i kirken selv om man ikke er døpt eller konfirmert, og man må ikke være medlem av kirken for å gifte seg der. Vielsen skjer i kirkebygget, eller annet gudstjenestested godkjent av biskopen. Les mer om kirkens alminnelige bestemmelser her.

Det koster ingenting å gifte seg i kirken man sogner til. Vil man gifte seg i en kirke man ikke sogner til, så koster det litt. Prisene kan vaiere. Søk opp informasjon om din kirke her.

Alle kan gifte seg kirkelig.

 

Alle priser og informasjon er basert på hjemmesidene til de forskjellige trossamfunnene, og vi tar forbehold om prisjusteringer. Ta derfor direkte kontakt med de forskjellige, for å få nøyaktige og oppdaterte priser.

Se flere referanser