Bryllup i Norge og i utlandet med Brudepikene - din bryllupsarrangør

Vielse

I Norge er det tillatt med både kirkelig og borgerlig vielse. De kirkelige vielsene kan kun foregå på vigslede steder, og inne i kirken. Ønsker dere en utendørs vielse foretatt av en prest, så tilbys kun velsignelse. Da må dere være gift på forhånd, og en velsignelse er ikke en gyldig vielse.

Borgerlige vielser foregår vanligvis i tinghuset, eller unntaksvis utenfor tinghuset, hvis dommeren/notarius publicus godtar dette.

Andre trossamfunn som også tilbyr vielser, er human-etisk forbund, holistisk forbund og sosialhumanistene.