Bryllup i Norge og i utlandet med Brudepikene - din bryllupsarrangør

Salmer

Her kommer forslag til noen av de mest populære salmene. Brudepikene tar forbehold om skrivefeil, og feilgjengivninger.

Å leva det er å elska                                                                                                  
                                                                                                                                 
Tekst: Anders Vassbotn
Melodi: Per Steenberg

Å leva, det er å elska
det beste di sjel fekk nå,
å leva det er i arbeid
mot rikare mål å trå.

Å leva, det er i livet
å finna det største verd;
å leva, det er å vinna
til sanning i all si ferd.

Å leva, det er å leggja
all urett og lygn i grav;
å leva, det er som havet
å spegla Guds himmel av.

Kjærlighet fra Gud

Tekst: J. N. L. Schjørring
Melodi: H. S. Thompson

Kjærlighet fra Gud
Springer like ut
Som en kilde klar og ren.
I dens stille bunn
I dens dype grunn
Gjemmes livets edelsten

Kjærlighet fra Gud
Som en yndig brud
Kommer smykket til oss ned
Lukk kun opp din favn
Kom i Jesu navn
Hmmelen bringer den jo med

Kjærlighet fra Gud
Er det store bud
Er det eneste jeg vet.
Bli i kjærlighet
Og du har Guds fred
for Gud selv er kjærlighet

Guds godhet sang i sinnet

Tekst: Øiystein Telle
Etter: Anette Broberg Knudsen
Melodi: folketone fra år 1500

Guds godhet sang i sinnet
og rørte Edens trær
den kveld da mann og kvinne
først kom hverandre nær.
De så Guds skaperglede
dypt i hverandres blikk,
og blomster dannet kjede
og alt ble til musikk.

Guds glede blomstrer atter
når to har sagt sitt ja.
Da fylles vi med latter,
og himmelen er glad.
Pryd, Herre, deres hager
med roser og jasmin!
Vær med dem alle dager,
gjør atter vann til vin!

Vi sier ja til livet,
til alt hva Gud oss gav.
Da fløyter det i sivet,
da glitrer det på hav.
Vi gjør hverandre rike
På glede dag for dag.
Gud, hold vårt ja ved like
som livets hjerteslag.

Kjærlighet er lysets kilde

Tekst: Grundtvig
Melodi: Ludvig M. Lindeman

Kjærlighet er lysets kilde,
kjærlighet er livets rot
Derfor er Guds råd så milde
Derfor er Guds ånd så god
Jesus har den selv forklaret
Ånden har den åpenbaret
den kan kjennes i Guds fredag
og det håp vi trøstes med

Kjærlighet er livets krone
kjærlighet er lysets glans.
derfor sitter på Guds trone
Jesus nå med strålekrans,
han som lyset er og livet,
han for oss seg selv hengivet,
han forblir og lever ved
Guds, sin Faders kjærlighet

Kjærlighet er lovens fylde
og fullkommenhetens bånd,
den er hva vår Gud vi skylder,
den er frukten av hans ånd.
Derfor med Guds-kjærligheten
Vokser opp om kapp Guds-freden.
Vi skal også bli ved den
Ett med sjelens beste venn.

Nå er det morgen
Nå er det morgen, tåkene letter.
Fuglesang vekker livet på jord
Takk Gud for sangen, dagen og lyset,
Sannhetens kilde, som er ditt ord.

Skapelsens morgen, solen og vinden
stryker din nåde mykt mot mitt kinn
Takk Gud for marken, skogen og gresset.
Nyfødt er jorden, dagen er min

Jesus, du oppstod ren og forklaret,
langs våre stier har du din vei.
Vakker er jorden, mektig er håpet:
Alt skal fornyes herlig i deg

Kom og hør et gledens ord

Kom, kom og hør et gledens ord,
for Gud sitt lys har tent!
Den blinde ser og slaven får
sin frihet ufortjent

Guds nåde lyser angsten bort,
og troen kommer inn,
og varmer det som før var kaldt.
Av tvil og tanke spinn.

Og derfor gir jeg ham mitt ja,
og kaller ham min far,
for han vil gi meg evig liv,
og alt han er og har.

Bred dina vida vingar
Lina Sandell-Berg

Bred dina vida vingar,
O Jesu, över mig
Och låt mig stilla vila
I ve och väl hos dig.
Bliv du min ro, min starkhet,
Min visdom och mitt råd
Och låt mig alla dagar
Få leva av din nåd.

Förlåt mig alla synder
Och två mig i ditt blod.
Giv mig ett heligt sinne,
En vilja ny och god.
Tag i din vård och hägnad
Oss alla, stora, små,
Och låt i frid oss åter
Till nattens vila gå.

Det er så yndig å følges ad
Grudvig

Det er så yndig å følges ad
For to som gjerne vil sammen være
Da er med gleden man dobbelt glad
Og halvt om sorgen så tung å bære
Ja det er gammen :/: å reise sammen :/:
Når fjerdehammer :/: er kjærlighet :/:

Det er så hyggelig alle steds
Hvor små og store har ett i sinne
Og det som drager de store less
I hjertekamret er innerst inne
Ja det er gammen :/: å holde sammen:/:
Når ja og amen :/: er hjertes språk :/:

Det er så herlig å stole på
Vi har en Herre som all ting mekter
Han oss ei glemmer når vi er grå
Hans nåde rekker til tusen slekter
Ja det er gammen :/: at alle sammen :/:
Er ja og amen :/: Guds nådes ord :/:

Hvert ektepar som med kjærlighet
I Jesu navn holder bryllupsgilde
Om alt i verden går opp og ned
Skal finne tidlig og finne silde
Det er dog gammen :/: å sitte sammen :/:
Hvor arneflammen :/: er kjærlighet :/:

Blott en dag
Karolina Sandell-Berg

Blott en dag, ett ögonblick i sänder,
vilken tröst vad än som kommer på!
Allt ju vilar i min Faders händer,
skulle jag, som barn, väl ängslas då?
Han som bär för mig en Faders hjärta,
giver ju åt varje nyfödd dag
dess beskärda del av fröjd och smärta,
möda, vila och behag.

Själv han är mig alla dagar nära,
för var särskild tid med särskild nåd.
Varje dags bekymmer vill han bära,
han som heter både Kraft och Råd.
Att sin dyra egendom bevara,
denna omsorg har han lagt på sig.
“Som din dag, så skall din kraft ock vara,”
detta löfte gav han mig.

Hjälp mig då att vila tryggt och stilla
blott vid dina löften, Herre kär,
ej min tro och ej den tröst förspilla,
som i ordet mig förvarad är.
Hjälp mig, Herre, att vad helst mig händer,
taga ur din trogna fadershand
blott en dag, ett ögonblick i sänder,
tills jag nått det goda land.